Wet- en regelgeving

Reparaties en onderhoud

Zowel de huurder als de verhuurder hebben hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om onderhoud en reparaties aan de woning.  

Puntentelling en huurprijs

Wat is de maximale huurprijs voor uw woning? In eerste instatie wordt die berekend op basis van een wettelijk puntenysysteem.  

Vrije huursector

Woningen in de vrije sector vallen buiten de wet- en regelgeving voor sociale huurwoningen. Het puntensysteem, de maximale huurprijzen en de maximale huurverhoging gelden er niet. 

  Neem contact op