Maintenance manual

Huurder en verhuurder hebben beide een eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud en reparaties van de huurwoning.

  • Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder, grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.
  • Kleine reparaties moeten eenvoudig uit te voeren zijn en de reparatie moet weinig kosten met zich mee brengen voor de huurder. Is dit niet het geval, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder.
  • De huurder is verplicht de verhuurder toegang tot de huurwoning te geven, zodat de verhuurder het onderhoud en/of de reparatie kan uitvoeren.

Onderstaand vindt u een overzicht van de soorten onderhoud die de huurder of verhuurder moet uitvoeren. In een huurovereenkomst kunnen geen bepalingen worden opgenomen die van dit overzicht afwijken in het nadeel van de huurder.